Regionale arbejdsgrupper

Region Nordjylland

Lars Borup. Formand og bestyrelsesmedlem for Region Nordjylland.

Henrik Dalum. Jeg er ambulancebehandler i region nord. Jeg startede som elev i 2009, så jeg er stadig i starten af det stejle stykke på læringskurven. Derfor er det også vores uddannelse, samt mulighed for videre uddannelse som har min interesse. Jeg synes det må være logisk at vores uddannelser skal have et højere sundhedsfagligt niveau. Det kan kun komme patienterne til gode, da vi møder flere og flere multisyge, og har stigende afstande til modtage afdelingerne. 

Martin Fuglsang. Uddannet Ambulancebehandler og arbejder til daglig på st. Fjerritslev i Region Nordjylland.
Jeg synes vi som faggruppe aktivt skal deltage i at forme vores fag.
For mig er det vigtigt at uddannelsesniveau bliver højnet og at vi fortsat kan videreuddanne os- måske endda i det øvrige sundhedsvæsen. Det er en proces som jeg ønsker at deltage i og som forhåbentlig kan åbne nye og spændende muligheder for os som faggruppe.
Informationsniveauet er lavt blandt den almene befolkning og politikerne – alle ved hvad en læge laver, men hvad laver ambulancen egentlig?
Jeg håber at kunne være med til at sprede budskabet om hvilket niveau vi har, og hvad vi egentlig laver på daglig basis.

Thomas Frandsen.

Region Midtjylland

Arne Jensen

Arne Jensen. Bestyelsesmedlem for Region Midtjylland.

Bent Zilmer-Pedersen. Bent er 37 år og ansat ved Præhospitalet i Region Midtjylland. Jeg startede ved Falck i Randers i 2006 og er nu uddannet Paramediciner og har tidligere arbejdet som Operativ Speciale Ansvarlig ved Falck i 5 år. Går meget op i uddannelse, simulation og udvikling af faget. Jeg vil gerne arbejde på at få nedbrudt faggrænserne og presse på, for at vores fag kan bruges til flere opgaver i samfundet. Derudover vil jeg gerne arbejde på at få lavet et nationalt mesterskab i Præhospital behandling, for at øge fagligheden i Danmark og gøre andre opmærksomme på vores høje faglige niveau.

Region Syddanmark

Jonna Bundesen. Bestyelsesmedlem for Region Syddanmark.

Region Sjælland

Peder Ersgård. Bestyrelsesmedlem for Region Sjælland.

Morten Lindkvist. Talsmand

Ulrik Jørgensen Ulrik Jørgensen. Paramediciner og kører til daglig i Køge. Her er jeg også med i gruppen der passer regionens Præ- og interhospitale transportenhed (PIT), som ligeledes er en del af projekt Advanced Paramedic (APM). Jeg er meget fokuseret på at være med til at lave en passende og valid kompetenceudvikling, samt nedbryde nogle af de barrierer, der eksisterer mellem ambulancetjenesten og det etablerede sundhedsfaglige system. Ting tager tid, men med de fremskridt vi gør i øjeblikket, mener jeg vi er godt på vej væk fra chauffør-titlen og hen mod first-line-akutbehandlingsudøvere, også i borgernes øjne.  

Morten Kelsen. Arbejder som Advanced Paramedic / SFV ved Region Sjælland og ansat siden 2013. Har været ansat som Paramediciner/Instruktør Roskilde Brandvæsen 2011 – 2013. Paramediciner/Instruktør Frederiksberg Brandvæsen 2009 – 2011. Paramediciner/Instruktør FALCK 2006 – 2009. Ambulancebehandler/Brandmand/Instruktør Frederiksberg Brandvæsen 1988 – 2006. Tidligere har jeg været formand i DPMS siden opstarten af selskabet i 2007. Jeg er også PHTLS kursusleder / Instruktør siden 2002, Instruktør og Fasilitator uddannet og underviser i dag følgende steder: CAMES Region Hovedstaden – CUK Region Sjælland

Michael Lund Byskov. Uddannet Paramediciner i 2010. Til daglig ansat i Region Sjælland som sundhedsfaglig visitator i Slagelse og Advanced Paramedic på akutbilen i Kalundborg. Har gennem de sidste 10 år været involveret i den udvikling vores fag har gennemgået på uddannelsesområdet. Finder det inspirerende at være en del af den proces og håber fortsat at kunne være med til at styre vores fag i den rigtige retning med fokus på uddannelse og evidensbaseret virke.

Ken Theiltoft. Information på vej

Region Hovedstaden

Emil Moll Staunsager. Bestyrelsesmedlem for Region Hovedstaden.

Morten Bernes. Arbejder som paramediciner på station Frederiksberg i Hovedstadens Beredskab, og har tidligere været ansat i Falck på bl.a. stationerne Hvidovre og Lyngby.