Pressemeddelelse 7 januar 2019

Dansk Præhospital Selskab – en ny interesseorganisation for ambulanceredderne 

Der har gennem længere tid været 3 frivillige og fagforeningsuafhængige organisationer tilstede, Dansk Ambulance Råd (DAR), Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS) og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP). Det har i alles optik været for mange, idet alle tre organisationer har arbejdet for samme mål.  

Det er derfor med stor glæde, at vi kan meddele at de tre organisationer, efter en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november nu har valgt at slå sig sammen til ét selskab, som bliver Dansk Præhospital Selskab (DPHS). 

Det nye selskab vil være en frivillig interesseorganisation med bestyrelsesmedlemmer fra alle fem regioner. Alle bestyrelsesmedlemmer er aktive ambulancefolk i den region de repræsenterer, og alle entreprenører er repræsenteret. DPHS er en organisation, som er helt uafhængig af fagforbund, og derfor nemmere kan samle og repræsentere ambulancefagets interesser. Visioner og målsætning for DPHS er bl.a., at ambulanceuddannelsen følger de tidssvarende behov, og kommer op på et niveau, der følger de øvrige sundhedsuddannelser. Derudover ønsker vi også at være med til at videreudvikle faget både praktisk og teoretisk, fortsat at bidrage til lærebogsmateriale, rådgive og vejlede inden for det præhospitale område og samarbejde med lignende organisationer både nationalt og internationalt. Selskabets arbejdsgrundlag er dermed i overensstemmelse med tidligere visioner og mål for de tre, nu nedlagte, organisationer.  

DPHS vil fremadrettet sørge for at have, og har allerede deltagelse af, mange kompetente personer, som alle har interesse i at udvikle ambulancefaget. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: 

Formand+ Reg H medlem: Peder Ersgaard 

Region Sj: Ken Theiltoft 

Region Sj + Talsperson: Morten Lindkvist  

Region Syd: Thomas Mogensen 

Region Midt: Svend Vittinghus 

Region Nord: Lars Borup 

Kasserer: Carsten Torp 

Med det arbejde der er lagt i at skabe DPHS, kan vi nu kigge fremad. Derudover står ambulancefaget stærkere i forhold til den politiske side af den præhospitale sektor, eftersom DPHS som sagt er en uafhængig organisation. Man kan sige, at det var et vilkår for, at vi fremadrettet kunne sidde med ved bordet, når fremtiden for arbejdet uden for hospitalet skulle afgøres, og vi er stolte af, nu at kunne være med som fuldbyrdet repræsentant for redderne og ambulancefaget. 

På vegne af Dansk Præhospital Selskab 

Peder Ersgaard og Morten Lindkvist 

Skriv et svar