Lægerne, sygeplejerskerne – og alle os usynlige

Ude i samfundet – på gader og stræder – i storbyer og landsbyer – er vi de sundhedsfaglige medarbejdere, der er allermest synlige.
I det præhospitale beredskab, der tæller op mod 4000 kvinder og mænd, vækker vi opsigt, når vi kommer kørende i gule biler med blå blink, men i den offentlige COVID-19-debat er vi usynlige. Vi er i samme båd som en stor del af det samlede sundhedspersonale. En hel kæde af frontmedarbejdere i det danske sundhedsvæsen er i debatten og politikernes og myndighedernes bevidsthed tæt på fuldstændig usynlige.

Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

I en fremtid med fokus på udvikling af alle dele af sundhedsvæsnet, kræver det at alle er parat til at udvikle og uddanne sig til gavn for patienterne. Vi i Dansk præhospital selskab mener at i ambulanceredder faget skal træde ind i det sundhedsfagelige uddannelses system og gerne med en professions bachelor eller højere. Hvorfor vi gør det kan du læse mere om her.

Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink

Debat på Folkemødet om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre? Det præhospitale beredskab skal være med til at løse nogle af tidens mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen, men hvordan? Dét var et af de spørgsmål, der blev rejst på det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Præhospital Selskab (DPHS) var inviteret til at give input til en spændende debat.

Bornholm

Det er en spændende tid at arbejde med DPHS, der er travlt, mange henvendelser og vi er super glade for jeres støtte.  I dag har vi været i kontakt med TV2, der ønskede at høre…

Pressemeddelelse 7 januar 2019

Dansk Præhospital Selskab – en ny interesseorganisation for ambulanceredderne  Der har gennem længere tid været 3 frivillige og fagforeningsuafhængige organisationer tilstede, Dansk Ambulance Råd (DAR), Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS) og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP). Det…