Paramedicinere som supplement til akutlægebilerne

Når akutlægebiler i Region Midt ikke kan bemandes grundet mangel på speciallæger, så er det naturlige valg at anvende lægeassistenten som også er uddannet Paramediciner, på et en mands betjent køretøj som en akutbil. De skal ikke, som det sker nu, sendes hjem. En paramediciner er et højt specialiseret behandlingstilbud til borgerne når en akutlægebil ikke kan bemandes.

Ingen må sætte patientsikkerheden over styr

Dansk Præhospital Selskab frygter lavere behandlingskvalitet, hvis konsekvenserne af flere 112-opkald og mangel på uddannet personale medfører ændringer i ambulancebemandingen.

Når mængden af 112-opkald stiger, og når der mangler veluddannet sundhedspersonale til at køre ambulancerne, kan konsekvenserne blive så alvorlige, at det i sidste ende går ud over patientsikkerheden.

Det mener Dansk Præhospital Selskab, hvor man er bekymret over udviklingen, og hvor man ser, at ambulancereddere allerede i dag presses hårdt.

Lægerne, sygeplejerskerne – og alle os usynlige

Ude i samfundet – på gader og stræder – i storbyer og landsbyer – er vi de sundhedsfaglige medarbejdere, der er allermest synlige.
I det præhospitale beredskab, der tæller op mod 4000 kvinder og mænd, vækker vi opsigt, når vi kommer kørende i gule biler med blå blink, men i den offentlige COVID-19-debat er vi usynlige. Vi er i samme båd som en stor del af det samlede sundhedspersonale. En hel kæde af frontmedarbejdere i det danske sundhedsvæsen er i debatten og politikernes og myndighedernes bevidsthed tæt på fuldstændig usynlige.

Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

I en fremtid med fokus på udvikling af alle dele af sundhedsvæsnet, kræver det at alle er parat til at udvikle og uddanne sig til gavn for patienterne. Vi i Dansk præhospital selskab mener at i ambulanceredder faget skal træde ind i det sundhedsfagelige uddannelses system og gerne med en professions bachelor eller højere. Hvorfor vi gør det kan du læse mere om her.