Ingen må sætte patientsikkerheden over styr

Dansk Præhospital Selskab frygter lavere behandlingskvalitet, hvis konsekvenserne af flere 112-opkald og mangel på uddannet personale medfører ændringer i ambulancebemandingen.

Når mængden af 112-opkald stiger, og når der mangler veluddannet sundhedspersonale til at køre ambulancerne, kan konsekvenserne blive så alvorlige, at det i sidste ende går ud over patientsikkerheden.

Det mener Dansk Præhospital Selskab, hvor man er bekymret over udviklingen, og hvor man ser, at ambulancereddere allerede i dag presses hårdt.

DPHS året der gik 2019

Kære Alle. Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer.  ”Dansk præhospitale selskab”…

Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

I en fremtid med fokus på udvikling af alle dele af sundhedsvæsnet, kræver det at alle er parat til at udvikle og uddanne sig til gavn for patienterne. Vi i Dansk præhospital selskab mener at i ambulanceredder faget skal træde ind i det sundhedsfagelige uddannelses system og gerne med en professions bachelor eller højere. Hvorfor vi gør det kan du læse mere om her.

Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink

Debat på Folkemødet om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre? Det præhospitale beredskab skal være med til at løse nogle af tidens mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen, men hvordan? Dét var et af de spørgsmål, der blev rejst på det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Præhospital Selskab (DPHS) var inviteret til at give input til en spændende debat.