DPHS året der gik 2019

Wooden numbers 2019 giving the shade on the background.

Kære Alle.

Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer. 

”Dansk præhospitale selskab” bliver til:

Året startede der hvor det hele også begyndte for DPHS, nemlig med fusionen af de tre selskaber ”Dansk Ambulance råd (DAR)”, ” Dansk paramediciner selskab (DPMS)” og ”Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP)”.  Vi fik lavet rammerne for DPHS samt skrevet vores visioner for den nye uddannelse, mere omkring dette senere.

Læs videre “DPHS året der gik 2019”

Dansk Præhospital Selskabs anbefaling til fremtidens paramedicineruddannelse

Kravene til fremtidens behandling præhospitalt, stiller store krav til fremtidens præhospitale uddannelser. I takt med at befolkningen bliver ældre, ses mere komplekse sygdomsbilleder og der stilles stadig højere krav til visitation og behandling i eget hjem. Derfor har bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dag, på bestyrelsesmøde, diskuteret i hvilket regi fremtidens paramedicineruddannelse bør ligge.

Læs videre “Dansk Præhospital Selskabs anbefaling til fremtidens paramedicineruddannelse”

Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink

Debat på Folkemødet om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre?

Kan det præhospitale beredskab være med til at løse nogle af tidens mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen – effektivt, hurtigt og godt? Dét var et af de spørgsmål, der blev rejst på det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Præhospital Selskab (DPHS) var inviteret til at give input til en spændende debat. 

Læs videre “Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink”

At tolke på fakta

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, skrev i starten af april et indlæg til Berlingske Tidende, hvor han argumenterede for at indføre akutlæger i hele Danmark, særligt de dele af landet, hvor han mener, at der ikke var nogen lægedækning. Dette gjorde han på baggrund af data, som han tolker som dokumentation for lægernes indvirkning på outcome af hjertestopsbehandlingen. Men der foreligger ingen evidens, der underbygger Andreas Rudkjøbings udtalelser. Rapporten fra hjerteforeningen er ikke et studie, men en holdning fuld af fortolkning, og lægeforeningens eget udspil til fremtiden, henviser til studier med lav evidens.  Der er i vores optik ikke tilstrækkelig dokumentation for Andreas Rudkjøbings påstand, og vi i Dansk Præhospital Selskab (DPHS) er meget forundrede og også frustrerede over, at lægeforeningen vælger denne tilgang til et emne, der medvirker til at skabe unødig utryghed hos borgerne og uhensigtsmæssig prioritering af ressourcer.

Læs videre “At tolke på fakta”

Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS

Onsdag d. 15/5-19 kl.12.00

Det er med en meget stor glæde, at vi nu kan invitere til vores første generalforsamling, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad det er vi arbejder for i foreningen. Der vil blive budt på faglige indlæg samt en afsluttende debat. 

Læs videre “Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS”

Bornholm

Det er en spændende tid at arbejde med DPHS, der er travlt, mange henvendelser og vi er super glade for jeres støtte. 

I dag har vi været i kontakt med TV2, der ønskede at høre om vores vinkel på fremtiden for en akutbil på Bornholm. Vi håber at vi og vores synspunkt bliver fremstillet korrekt. Se med i nyhederne i aften. 

Se med i nyhederne i aften på tv2 bornholm.

Læs videre “Bornholm”

Velkommen

Dansk Præhospital Selskab, forkortet DPHS, er resultatet af en fusion mellem Dansk Ambulance Råd, Dansk Paramedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Vi har gennem et år arbejdet på et fælles fundament, som nu er på plads. Det er afgørende for vores udvikling, som en selvstændig profession, at vi har et stærkt uafhængigt sundhedsfagligt selskab og det vil vi nu arbejde for under navnet Dansk Præhospital Selskab. Vi forholder os udelukkende til det sundhedsfaglige inde for ambulancefaget. Vi glæder os til den kommende tid og vi vil arbejde stenhårdt for at blive hørt, samt at få indflydelse på vores udvikling og daglige sundhedsfaglige indsats. Find os på facebook eller her på siden.

Bestyrelsen af Dansk Præhospital Selskab

Fakta om genoplivning og fremtidens præhospitaler

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler til Avisen Danmark1, at der er dobbelt så stor sandsynlighed for at overleve et hjertestop i Region Midtjylland i forhold til Region Sjælland. 

Det glæder Dansk Præhospital Selskab (DPHS) at Region Sjælland ved regionsrådsformand Heino Knudsen og Lægelig chef Ole Mazur Henriksen2, hurtigt og tydeligt går ud med en forklaring, som er til at forstå for alle danskere – sundhedsprofessionel eller lægmand.  

Læs videre “Fakta om genoplivning og fremtidens præhospitaler”

Pressemeddelelse 7 januar 2019

Dansk Præhospital Selskab – en ny interesseorganisation for ambulanceredderne 

Der har gennem længere tid været 3 frivillige og fagforeningsuafhængige organisationer tilstede, Dansk Ambulance Råd (DAR), Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS) og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP). Det har i alles optik været for mange, idet alle tre organisationer har arbejdet for samme mål.  

Det er derfor med stor glæde, at vi kan meddele at de tre organisationer, efter en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november nu har valgt at slå sig sammen til ét selskab, som bliver Dansk Præhospital Selskab (DPHS). 

Læs videre “Pressemeddelelse 7 januar 2019”