DPHS året der gik 2019

Kære Alle. Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer.  ”Dansk præhospitale selskab”…

Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

I en fremtid med fokus på udvikling af alle dele af sundhedsvæsnet, kræver det at alle er parat til at udvikle og uddanne sig til gavn for patienterne. Vi i Dansk præhospital selskab mener at i ambulanceredder faget skal træde ind i det sundhedsfagelige uddannelses system og gerne med en professions bachelor eller højere. Hvorfor vi gør det kan du læse mere om her.

Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink

Debat på Folkemødet om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre? Det præhospitale beredskab skal være med til at løse nogle af tidens mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen, men hvordan? Dét var et af de spørgsmål, der blev rejst på det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Præhospital Selskab (DPHS) var inviteret til at give input til en spændende debat.

At tolke på fakta

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, skrev i starten af april et indlæg til Berlingske Tidende, hvor han argumenterede for at indføre akutlæger i hele Danmark, særligt de dele af landet, hvor han mener, at der ikke…

Bornholm

Det er en spændende tid at arbejde med DPHS, der er travlt, mange henvendelser og vi er super glade for jeres støtte.  I dag har vi været i kontakt med TV2, der ønskede at høre…

Velkommen

Dansk Præhospital Selskab, forkortet DPHS, er resultatet af en fusion mellem Dansk Ambulance Råd, Dansk Paramedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Vi har gennem et år arbejdet på et fælles fundament, som…