Bestyrelsen

Formand og bestyrelsesmedlem Region Nordjylland

Lars Borup. Uddannet paramediciner i 2004. Arbejder i den Nordjyske Ambulancetjeneste som Paramediciner. Mit engagement for at gå med i Dansk Præhospital Selskab er uddannelse og udvikling af faget. Jeg ser store muligheder i fremtiden for de præhospitale uddannelser, muligheder som også indebærer andre funktioner end dem vi udfører på nuværende tidspunkt. Er stor tilhænger af at få hævet niveauet i uddannelserne og har større ambitioner end de nuværende. Du kan kontakte Lars via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Midtjylland

Jonas Govaerts. Under uddannelse til ambulancebehandler. Ansat hos Falck Randers, Region Midt. Jeg har mine store interesseområder inden for den fremtidige præhospitale uddannelse. Mine intentioner er at skabe en selvstændig profession, hvor vi selv kan være med til at danne de sundhedsfaglige rammer. Dette kræver høj faglighed, og derfor er det vigtigt, at der er mulighed for videreuddannelse og evt. forskning inden for vores fag. Du kan kontakte Jonas via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark

Jonna Bundesen. Uddannet paramediciner 2017, ansat hos Ambulance syd i Vojens. Ud over mit arbejde i ambulancen, arbejder jeg med elever og har en stor passion for at sikre vores næste generation af ambulanceredder bliver så dygtige som muligt. Min interesse i DPHS ligger inden for uddannelse og udvikling, ikke kun for elever, men også så behandlere og paramedicinere kan blive faglig udfordret med nye kompetencer og viden som kan gavne hele behandlingsforløbet for vores patienter. Jeg har en særlig interesse i at styrke reddernes mentale kompetencer, vi kan være endnu bedre rustet til at håndtere det psykiske pres, og få brudt det tabu jeg stadig synes der er omkring de store påvirkninger vi møder præhospitalt. Du kan kontakte Jonna via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Sjælland

Christian Willemoes Paulsen. Jeg og arbejder til dagligt som paramediciner hos Falck i region Sjælland. Jeg startede i det præhospitale i 2009 efter et længere ophold i forsvaret. Jeg har kørt det meste af min tid i region Hovedstaden men rykkede længere syd på i 2019 i håb om flere faglige udfordringer. Ved siden af ambulancejobbet underviser jeg bl.a. på Simulationsenheden på Nordsjællands hospital og desuden som førstehjælpsinstruktør. Jeg meldte mig ind i DPHS i 2020 og kom efterfølgende med i bestyrelsen da jeg altid har kunne se det vigtige i den faglige udvikling. For mig er udviklingen af ambulancefaget et hjertebarn og jeg nyder at hjælpe til blandt de ildsjæle der findes i DPHS i håb om at forme fremtiden, så vi også har lyst til at arbejde præhospitalt i mange år frem. Du kan kontakte Christian via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Hovedstaden

Peder Ersgaard. Jeg er ansat i præhospital Center Region Sjælland hvor jeg er med til at opstarte den nye lægevagts ordning og præhospital visitation som man arbejder med i Region Sjælland. Udover dette er jegansat som timeredder i Akutberedskabet i Region Hovedstaden hvor jeg køre som paramediciner. Jeg har tidligere siddet som formand i DAR, DSAP og DPHS. Mit interesseområde er uddannelse, mit ønske er vi få en uddannelse som er på lige fod med de andre sundhedsfaglige uddannelser, således vores niveau kan være med til at styrke vores fag og åbne op for andre opgaver og videreuddannelse. Du kan kontakte Peder via mail ved at klikke her

Talsmand og bestyrelsesmedlem

Morten Lindkvist. Uddannet Paramediciner i Indiana, US, 2013. Arbejder til dagligt som Paramediciner i Region Sjælland, hvor den primære funktion er som del af projektet Advanced Paramedic. Interesseområder: Uddannelse er mit primære interesseområde. Mit fokus vores erhverv og uddannelsens placering går første og fremmest på niveauet og på at den kan anvendes til videre uddannelse inden for eget og andre sundhedsfaglige fag. Du kan kontakte Morten via mail ved at klikke her.

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Carsten Torp. Carsten Torp. Jeg har arbejdet præhospitalt siden 2005 og blev uddannet paramediciner i 2015. Jeg arbejder til daglig i Akutberedskabet i Region Hovedstaden som lægeassistent og sundhedsfaglig visitator på 112. Derudover kører jeg ambulance, PHV samt Regionens specialkøretøjer. Du kan kontakte Carsten via email ved at klikke her.

Første suppleant

Emil Moll Staunsager. Ambulancebehandler hos Falck på St. Gilleleje. Startede som elev hos Falck i 2010 og skiftede i 2015 til Hovedstadens Beredskab. Er for nyligt startet i Falck Hovedstaden igen. Har en enorm interesse i redderuddannelsen. Er fagligt engageret i at udvikle vores fag, samt uddanne kollegaer på Erhvervsskolen Nordsjælland som timeunderviser. Har siddet i bestyrelsen hos Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Du kan kontakte Emil via email ved at klikke her.

Anden suppleant

Svend Vittinghus

Svend Vittinghus. Uddannet Paramediciner og arbejder for Region Midt som lægeassistent. Jeg har min interesse inden for præhospital forskning samt udvikling af de præhospitale uddannelser. Jeg har tidligere være ansat i Falck i Midt hvor jeg har arbejdet i en 80/20 stilling. 80% i Ambulancen og 20 % som forskningsassistent. Du kan kontakte Svend via email ved at klikke her.