Bestyrelsen

Formand og bestyrelsesmedlem fra Region H

Peder Ersgaard. Ansat i akutberedskabet RegionH. Jeg sidder som sundhedsfaglig visitator og kører som lægeassistent. Udover det kører jeg som paramediciner i Hovedstadens Beredskab. Tidligere været formand i DAR og DSAP. Mit interesseområde er uddannelse, hvor ønsket er at få en uddannelse på lige fod med andre sundhedsfaglige uddannelser, således vores niveau kan anvendes til at styrke vores fag og åbne op for andre opgaver og videreuddannelse. Du kan kontakte Peder via mail ved at klikke her

Bestyrelsesmedlem Region Sj.

Morten Lindkvist. Uddannet Paramediciner i Indiana, US, 2013. Arbejder til dagligt som Paramediciner i Region Sjælland, hvor den primære funktion er som del af projektet Advanced Paramedic. Interesseområder: Uddannelse er mit primære interesseområde. Mit fokus vores erhverv og uddannelsens placering går første og fremmest på niveauet og på at den kan anvendes til videre uddannelse inden for eget og andre sundhedsfaglige fag. Du kan kontakte Morten via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Nordjylland

Lars Borup. Uddannet paramediciner i 2004. Arbejder i den Nordjyske Ambulancetjeneste som Ledende Operativ Speciale Ansvarlig, Paramediciner. Jeg har stadigvæk en del vagter på de nordjyske paramedicinerbiler, men en stor del af min tid går med uddannelse, kvalitetssikring, projekter og forskning. Mit engagement for at gå med i Dansk Præhopital Selskab er uddannelse og udvikling af faget. Jeg ser store muligheder i fremtiden for de præhospitale uddannelser, muligheder som også indebærer andre funktioner end dem vi udfører på nuværende tidspunkt. Er stor tilhænger af at få hævet niveauet i uddannelserne og har større ambitioner end de nuværende. Du kan kontakte Lars via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Midtjylland

Svend Vittinghus. Uddannet Paramediciner og arbejder for Region Midt som lægeassistent. Jeg har min interesse inden for præhospital forskning samt udvikling af de præhospitale uddannelser. Jeg har tidligere være ansat i Falck i Midt hvor jeg har arbejdet i en 80/20 stilling. 80% i Ambulancen og 20 % som forskningsassistent. Du kan kontakte Svend via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Syd

Jonna Bundesen. Uddannet paramediciner 2017, ansat hos Ambulance syd i Vojens. Ud over mit arbejde i ambulancen, arbejder jeg med elever og har en stor passion for at sikre vores næste generation af ambulanceredder bliver så dygtige som muligt. Min interesse i DPHS ligger inden for uddannelse og udvikling, ikke kun for elever, men også så behandlere og paramedicinere kan blive faglig udfordret med nye kompetencer og viden som kan gavne hele behandlingsforløbet for vores patienter. Jeg har en særlig interesse i at styrke reddernes mentale kompetencer, vi kan være endnu bedre rustet til at håndtere det psykiske pres, og få brudt det tabu jeg stadig synes der er omkring de store påvirkninger vi møder præhospitalt. Du kan kontakte Jonna via email ved at klikke her.

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Carsten Torp. Uddannet paramediciner i 2015. Har kørt ambulance siden 2005. Er pr 1/1 2019 startet som sundhedsfaglig visitator på AMK i Slagelse og fungerer derudover som timeansat paramediciner i Region Sjælland. Har siden 2016 undervist på redderuddannelsen. Du kan kontakte Carsten via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem

Ken Teiltoft. Information på vej…Du kan kontakte Ken via email ved at klikke her.

Første suppleant

Jonas Govaerts. Under uddannelse til ambulancebehandler. Ansat hos Falck Randers, Region Midt. Jeg har mine store interesseområder inden for den fremtidige præhospitale uddannelse. Mine intentioner er at skabe en selvstændig profession, hvor vi selv kan være med til at danne de sundhedsfaglige rammer. Dette kræver høj faglighed, og derfor er det vigtigt, at der er mulighed for videreuddannelse og evt. forskning inden for vores fag. Du kan kontakte Jonas via email ved at klikke her.

Anden suppleant

Emil Moll Staunsager.Ambulancebehandler hos Falck på St. Gilleleje. Startede som elev hos Falck i 2010 og skiftede i 2015 til Hovedstadens Beredskab. Er for nyligt startet i Falck Hovedstaden igen. Har en enorm interesse i redderuddannelsen. Er fagligt engageret i at udvikle vores fag, samt uddanne kollegaer på Erhvervsskolen Nordsjælland som timeunderviser. Har siddet i bestyrelsen hos Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Du kan kontakte Emil via email ved at klikke her.