Bestyrelsen

Formand og bestyrelsesmedlem fra Region H

Peder Ersgaard. Ansat i akutberedskabet RegionH. Jeg sidder som sundhedsfaglig visitator og kører som lægeassistent. Udover det kører jeg som paramediciner i Hovedstadens Beredskab. Tidligere været formand i DAR og DSAP. Mit interesseområde er uddannelse, hvor ønsket er at få en uddannelse på lige fod med andre sundhedsfaglige uddannelser, således vores niveau kan anvendes til at styrke vores fag og åbne op for andre opgaver og videreuddannelse. Du kan kontakte Peder via mail ved at klikke her

Bestyrelsesmedlem Region Sj.

Morten Lindkvist. Uddannet Paramediciner i Indiana, US, 2013. Arbejder til dagligt som Paramediciner i Region Sjælland, hvor den primære funktion er som del af projektet Advanced Paramedic. Interesseområder: Uddannelse er mit primære interesseområde. Mit fokus vores erhverv og uddannelsens placering går første og fremmest på niveauet og på at den kan anvendes til videre uddannelse inden for eget og andre sundhedsfaglige fag. Du kan kontakte Morten via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Nordjylland

Lars Borup. Uddannet paramediciner i 2004. Arbejder i den Nordjyske Ambulancetjeneste som Ledende Operativ Speciale Ansvarlig, Paramediciner. Jeg har stadigvæk en del vagter på de nordjyske paramedicinerbiler, men en stor del af min tid går med uddannelse, kvalitetssikring, projekter og forskning. Mit engagement for at gå med i Dansk Præhopital Selskab er uddannelse og udvikling af faget. Jeg ser store muligheder i fremtiden for de præhospitale uddannelser, muligheder som også indebærer andre funktioner end dem vi udfører på nuværende tidspunkt. Er stor tilhænger af at få hævet niveauet i uddannelserne og har større ambitioner end de nuværende. Du kan kontakte Lars via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Midtjylland

Svend Vittinghus. Uddannet Paramediciner og arbejder for Region Midt som lægeassistent. Jeg har min interesse inden for præhospital forskning samt udvikling af de præhospitale uddannelser. Jeg har tidligere være ansat i Falck i Midt hvor jeg har arbejdet i en 80/20 stilling. 80% i Ambulancen og 20 % som forskningsassistent. Du kan kontakte Svend via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Syd

Thomas Mogensen. Ansat som ambulancebehandler hos Ambulance Syd. Har kørt ambulance i 15 år. Har arbejdet for Falck i Farum, Aarhus, Herning, Brande og Ikast. Desuden har han været formand for Dansk Ambulance Råd. Du kan kontakte Thomas via email ved at klikke her.

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Carsten Torp. Uddannet paramediciner i 2015. Har kørt ambulance siden 2005. Er pr 1/1 2019 startet som sundhedsfaglig visitator på AMK i Slagelse og fungerer derudover som timeansat paramediciner i Region Sjælland. Har siden 2016 undervist på redderuddannelsen. Du kan kontakte Carsten via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem

Ken Teiltoft. Information på vej…Du kan kontakte Ken via email ved at klikke her.