Bestyrelsen

Formand og bestyrelsesmedlem Region Nordjylland

Lars Borup

Lars Borup. Uddannet paramediciner i 2004. Arbejder i den Nordjyske Ambulancetjeneste som Paramediciner. Mit engagement for at gå med i Dansk Præhospital Selskab er uddannelse og udvikling af faget. Jeg ser store muligheder i fremtiden for de præhospitale uddannelser, muligheder som også indebærer andre funktioner end dem vi udfører på nuværende tidspunkt. Er stor tilhænger af at få hævet niveauet i uddannelserne og har større ambitioner end de nuværende. Du kan kontakte Lars via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Midtjylland

Arne Jensen

Arne Jensen. Uddannet paramediciner. Ansat hos Præhospitalet, Region Midt. Min primære passion ligger inden for præhospital forskning og integration af forskningsresultater i klinisk praksis. Derudover arbejder jeg for en professionsbacheloruddannelse i paramedicin, samt mulighed for diplom- og master uddannelser inden for avanceret paramedicin og sub-akut paramedicin. Du kan kontakte Arne via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark

Jonna Bundesen. Uddannet paramediciner 2017, ansat hos Ambulance syd i Vojens. Ud over mit arbejde i ambulancen, arbejder jeg med elever og har en stor passion for at sikre vores næste generation af ambulanceredder bliver så dygtige som muligt. Min interesse i DPHS ligger inden for uddannelse og udvikling, ikke kun for elever, men også så behandlere og paramedicinere kan blive faglig udfordret med nye kompetencer og viden som kan gavne hele behandlingsforløbet for vores patienter. Jeg har en særlig interesse i at styrke reddernes mentale kompetencer, vi kan være endnu bedre rustet til at håndtere det psykiske pres, og få brudt det tabu jeg stadig synes der er omkring de store påvirkninger vi møder præhospitalt. Du kan kontakte Jonna via email ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Sjælland

Peder Ersgaard. Jeg er ansat i præhospital Center Region Sjælland hvor jeg er med til at opstarte den nye lægevagts ordning og præhospital visitation som man arbejder med i Region Sjælland. Udover dette er jegansat som timeredder i Akutberedskabet i Region Hovedstaden hvor jeg køre som paramediciner. Jeg har tidligere siddet som formand i DAR, DSAP og DPHS. Mit interesseområde er uddannelse, mit ønske er vi få en uddannelse som er på lige fod med de andre sundhedsfaglige uddannelser, således vores niveau kan være med til at styrke vores fag og åbne op for andre opgaver og videreuddannelse. Du kan kontakte Peder via mail ved at klikke her.

Bestyrelsesmedlem Region Hovedstaden

Emil Moll Staunsager

Emil Moll Staunsager. Uddannet paramediciner 2023 og arbejder dagligt hos Falck i Region Hovedstaden. Primært interesseområde er uddannelse og udvikling af det præhospitale område fra elev til paramediciner. Er overbevist om at en generel styrkelse af den præhospitale uddannelse er vejen frem for faget. Har siden 2010 været ansat i både Falck Hovedstaden, Københavns Brandvæsen (og udlånt til Roskilde Brandvæsen), Hovedstadens Beredskab og Falck Sjælland. Ser en styrke i at have oplevet regionale og entreprenør mæssige forskelle og ligheder. Du kan kontakte Emil via mail ved at klikke her.

Talsmand og bestyrelsesmedlem

Morten Lindkvist. Uddannet Paramediciner i Indiana, US, 2013. Arbejder til dagligt som Paramediciner i Region Sjælland, hvor den primære funktion er som del af projektet Advanced Paramedic. Interesseområder: Uddannelse er mit primære interesseområde. Mit fokus vores erhverv og uddannelsens placering går første og fremmest på niveauet og på at den kan anvendes til videre uddannelse inden for eget og andre sundhedsfaglige fag. Du kan kontakte Morten via mail ved at klikke her.

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Carsten Torp. Carsten Torp. Jeg har arbejdet præhospitalt siden 2005 og blev uddannet paramediciner i 2015. Jeg arbejder til daglig i Akutberedskabet i Region Hovedstaden som lægeassistent og sundhedsfaglig visitator på 112. Derudover kører jeg ambulance, PHV samt Regionens specialkøretøjer. Du kan kontakte Carsten via email ved at klikke her.

Første suppleant

Mickey Williams

Mickey Williams. Paramediciner hos Falck i region Sjælland. Jeg har været redder siden 2013 og har altid haft fokus på at se redderen som et komplet menneske, med fokus på både medicinsk og non-medicinsk faglighed. En stor del af min hverdag er roadside teaching og vidensdeling. Jeg er desuden en del af pilotprojekt Future Paramedics og studerer aktuelt en bachelor of science in paramedic studies på University of Limerick.

 Du kan kontakte Mickey via email ved at klikke her.

Anden suppleant