DPHS året der gik 2019

Wooden numbers 2019 giving the shade on the background.

Kære Alle.

Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer. 

”Dansk præhospitale selskab” bliver til:

Året startede der hvor det hele også begyndte for DPHS, nemlig med fusionen af de tre selskaber ”Dansk Ambulance råd (DAR)”, ” Dansk paramediciner selskab (DPMS)” og ”Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP)”.  Vi fik lavet rammerne for DPHS samt skrevet vores visioner for den nye uddannelse, mere omkring dette senere.

Læs videre “DPHS året der gik 2019”

Dansk Præhospital Selskabs anbefaling til fremtidens paramedicineruddannelse

Kravene til fremtidens behandling præhospitalt, stiller store krav til fremtidens præhospitale uddannelser. I takt med at befolkningen bliver ældre, ses mere komplekse sygdomsbilleder og der stilles stadig højere krav til visitation og behandling i eget hjem. Derfor har bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dag, på bestyrelsesmøde, diskuteret i hvilket regi fremtidens paramedicineruddannelse bør ligge.

Læs videre “Dansk Præhospital Selskabs anbefaling til fremtidens paramedicineruddannelse”

Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink

Debat på Folkemødet om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre?

Kan det præhospitale beredskab være med til at løse nogle af tidens mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen – effektivt, hurtigt og godt? Dét var et af de spørgsmål, der blev rejst på det netop overståede Folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Præhospital Selskab (DPHS) var inviteret til at give input til en spændende debat. 

Læs videre “Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink”

Program for ordinær generalforsamling

Hermed programmet for dagen den 15. maj 2019 hvor DPHS afholder sin første ordinære generalforsamling.

Ønsket med denne første generalforsamling er at skabe indsigt i hvad DPHS er og ønsker at bidrage med. Vi ønsker at skabe en foreningen som repræsenterer medlemmernes ønsker og holdninger til udviklingen af vores fag inden for det sundhedsfaglige område.

Vi håber at denne dag bliver den første af mange gode vi kan arrangere i fremtiden, dage hvor vi lærer noget og hvor vi sammen bygger en stærk kultur om at udvikle en selvstændig og bære dygtige profession.

Husk du kan stadig nå at tilmelde dig generalforsamlingen, dog senest søndag d. 12/5-19 via mail på: dphs@danskpraehospitalselskab.dk     

Sted: Dokk 1. Hack Kampmanns plads 2. 8000 Århus

Tid: 12.00 – 16.00

Program for den 15. maj. 

Læs videre “Program for ordinær generalforsamling”

At tolke på fakta

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, skrev i starten af april et indlæg til Berlingske Tidende, hvor han argumenterede for at indføre akutlæger i hele Danmark, særligt de dele af landet, hvor han mener, at der ikke var nogen lægedækning. Dette gjorde han på baggrund af data, som han tolker som dokumentation for lægernes indvirkning på outcome af hjertestopsbehandlingen. Men der foreligger ingen evidens, der underbygger Andreas Rudkjøbings udtalelser. Rapporten fra hjerteforeningen er ikke et studie, men en holdning fuld af fortolkning, og lægeforeningens eget udspil til fremtiden, henviser til studier med lav evidens.  Der er i vores optik ikke tilstrækkelig dokumentation for Andreas Rudkjøbings påstand, og vi i Dansk Præhospital Selskab (DPHS) er meget forundrede og også frustrerede over, at lægeforeningen vælger denne tilgang til et emne, der medvirker til at skabe unødig utryghed hos borgerne og uhensigtsmæssig prioritering af ressourcer.

Læs videre “At tolke på fakta”

Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS

Onsdag d. 15/5-19 kl.12.00

Det er med en meget stor glæde, at vi nu kan invitere til vores første generalforsamling, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad det er vi arbejder for i foreningen. Der vil blive budt på faglige indlæg samt en afsluttende debat. 

Læs videre “Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS”