Program for ordinær generalforsamling

Hermed programmet for dagen den 15. maj 2019 hvor DPHS afholder sin første ordinære generalforsamling.

Ønsket med denne første generalforsamling er at skabe indsigt i hvad DPHS er og ønsker at bidrage med. Vi ønsker at skabe en foreningen som repræsenterer medlemmernes ønsker og holdninger til udviklingen af vores fag inden for det sundhedsfaglige område.

Vi håber at denne dag bliver den første af mange gode vi kan arrangere i fremtiden, dage hvor vi lærer noget og hvor vi sammen bygger en stærk kultur om at udvikle en selvstændig og bære dygtige profession.

Husk du kan stadig nå at tilmelde dig generalforsamlingen, dog senest søndag d. 12/5-19 via mail på: dphs@danskpraehospitalselskab.dk     

Sted: Dokk 1. Hack Kampmanns plads 2. 8000 Århus

Tid: 12.00 – 16.00

Program for den 15. maj. 

Læs videre “Program for ordinær generalforsamling”

At tolke på fakta

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, skrev i starten af april et indlæg til Berlingske Tidende, hvor han argumenterede for at indføre akutlæger i hele Danmark, særligt de dele af landet, hvor han mener, at der ikke var nogen lægedækning. Dette gjorde han på baggrund af data, som han tolker som dokumentation for lægernes indvirkning på outcome af hjertestopsbehandlingen. Men der foreligger ingen evidens, der underbygger Andreas Rudkjøbings udtalelser. Rapporten fra hjerteforeningen er ikke et studie, men en holdning fuld af fortolkning, og lægeforeningens eget udspil til fremtiden, henviser til studier med lav evidens.  Der er i vores optik ikke tilstrækkelig dokumentation for Andreas Rudkjøbings påstand, og vi i Dansk Præhospital Selskab (DPHS) er meget forundrede og også frustrerede over, at lægeforeningen vælger denne tilgang til et emne, der medvirker til at skabe unødig utryghed hos borgerne og uhensigtsmæssig prioritering af ressourcer.

Læs videre “At tolke på fakta”

Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS

Onsdag d. 15/5-19 kl.12.00

Det er med en meget stor glæde, at vi nu kan invitere til vores første generalforsamling, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad det er vi arbejder for i foreningen. Der vil blive budt på faglige indlæg samt en afsluttende debat. 

Læs videre “Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS”