Professionsbachelor i paramedicin er godkendt af ministeren

Der er med glæde, at vi i Dansk Præhospital Selskab kan konstatere, at ønsket om at etablere en professionsbachelor (PB) i paramedicin nu bliver en realitet. Det har været et ønske fra os og vores medlemmer i mange år.

Uddannelses- og Forskningsministeren har i denne uge godkendt ansøgningen fra Professionshøjskolen UCN om at få lov til at begynde at etablere en ny paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau. Se mere på UCNs hjemmesiden via dette link

Dette er et helt nødvendigt skridt for at imødekomme fremtidens krav til vores fag og for at opnå den anerkendelse vi alle sammen fortjener. Der er behov for en uddannelse med en markant sundhedsfaglig profil og det får vi nu. Stort tillykke til os alle.

Bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab bakker op om ansøgningen og vi forventer at vi blive inviteret ind som en del af de interessenter, der skal være med til at forme og tilrettelægge uddannelsen.

UCN har på deres hjemmeside annonceret at de forventer at ”alle ansøgere optages via kvote 2, hvor man kan se bredere på ansøgernes baggrund og kvalifikationer. F.eks. deres fysiske formåen, da arbejdet som paramediciner er fysisk krævende”.

Dette hilser vi velkommen, og vi ser gerne, ud over de fysiske krav som UCN beskriver, at der også bliver mulighed for at stille alderskrav og eventuelt krav om erhvervserfaring.

Det vil vi arbejde for i den kommende tid.

Der er i ansøgning og oplægget lagt op til at alle nuværende ambulancebehandlere og paramedicinere får muligheden for at tage uddannelsen og komme op på professionsbachelorniveau hvis de måtte ønske det. Det er en god ting at dem der må have denne interesse, får denne mulighed. Hvordan det skal foregå, er ikke afklaret endnu, og bliver en del af den kommende proces for udvikling af uddannelsen.

Det er ikke et krav at man skal have en PB og man ikke har denne interesse så fortsætter karrieren uforandret også selv om der etableres en PB i paramedicin.

Der er både glæde, mange spørgsmål og bekymringer ude i det ganske land, og det er fuld forståeligt. Vi er overbeviste om at alle får svar på deres spørgsmål og alle relevante interessenter bliver inddraget i udviklingen af den nye uddannelse, i takt med at hele processen med at etablere uddannelsen starter op.

Det er vigtigt for Dansk præhospital selskab at der ikke spredes for mange historier og antagelser om den nye beslutning om at etablere en PB. Mange ting er ikke afgjort endnu, og det er ikke muligt at udtale sig om hvordan det kommer til at blive. Arbejdet med udviklingen går først i gang nu og vil pågå de kommende 2 år, derfor er intet lagt fast.

Vi vil forsøge at informere så godt det er muligt og sikre at jeres stemme bliver hørt i denne proces. Når udviklingsgruppen og høringsparterne bliver indkaldt vil vi give jer mulighed for at ytre jeres håb for uddannelsen men også jeres bekymringer.

Endnu engang et stort tillykke til vores fag

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar