Indkaldelse til generalforsamling 4/6 2024

Det er med stor glæde at vi i Dansk Præhospital Selskab kan invitere til en dag med både faglige debater om netop det emne der måske lige nu fylder en allermest, nemlig den nye paramediciner uddannelse og så den årlige generalforsamling, hvor du kan sætte dit præg på Dansk Præhospital Selskab.
Alle er velkommen, og det koster ikke noget, er du ikke medlem skal du blot melde dig ind inden dagen, det vil også være muligt at gøre det på stedet. Vi arbejder på at der er mulighed for at følge med via streaming.
Sted: George Marshalls vej 33, 2450 KBH SV (Der kan parkeres på fisketorvet, gåafstand er 10 min.)
Dato: 4/6-24
Tid: 14.00 – 18.00
Generalforsamling: 16.15 – 18.00
Tilmeldingsfrist d. 2/65-2024

International Paramediciner dag – 08072022

I Danmark vil DPHS bruge denne dag, denne Internationale paramedics day, til at sætte fokus på det hårde arbejde der bliver lavet i kulissen, for at sikre en ny og bedre paramediciner uddannelse i danmark. Vi har brug for at løfte niveauet i danmark, vi har brug for en bedre og mere akademisk funderet uddannelse. Det har vi for at sikre vi forsat udvikler os, for at sikre at vi selv har kompetencen til at udvikle vores eget fag, til at deltage i og til at producere forskning som skal være grundlaget for den behandling vi yder og den udvikling og retning vores fag skal bevæge sig i.

DPHS ønsker alle Præhospitale kolleger, og ikke mindst alle paramedicinere en rigtig god International Paramedics day.

Paramedicinere som supplement til akutlægebilerne

Når akutlægebiler i Region Midt ikke kan bemandes grundet mangel på speciallæger, så er det naturlige valg at anvende lægeassistenten som også er uddannet Paramediciner, på et en mands betjent køretøj som en akutbil. De skal ikke, som det sker nu, sendes hjem. En paramediciner er et højt specialiseret behandlingstilbud til borgerne når en akutlægebil ikke kan bemandes.

Lægerne, sygeplejerskerne – og alle os usynlige

Ude i samfundet – på gader og stræder – i storbyer og landsbyer – er vi de sundhedsfaglige medarbejdere, der er allermest synlige.
I det præhospitale beredskab, der tæller op mod 4000 kvinder og mænd, vækker vi opsigt, når vi kommer kørende i gule biler med blå blink, men i den offentlige COVID-19-debat er vi usynlige. Vi er i samme båd som en stor del af det samlede sundhedspersonale. En hel kæde af frontmedarbejdere i det danske sundhedsvæsen er i debatten og politikernes og myndighedernes bevidsthed tæt på fuldstændig usynlige.

Fremtidens Paramediciner, møder med SST

Efteråret og corona-pandemien er over vores samfund, men der er heldigvis også mange lyspunkter, og i DPHS har vi netop oplevet et af dem. Vi har været til høring hos Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, og programpunktet var ”Fremtidens paramedicineruddannelse”.
De øvrige indbudte var Danske professionshøjskoler, FOA, 3F, Dansk Erhverv og Danske Regioner.

#DPHS på folkemødet

Dansk Præhospital Selskab er inviteret til Folkemødet 2019 for at deltage i en debat om fremtidens præhospital. Danske Regioner med Region Nord og Sjælland som arrangør, har inviteret til en paneldebat i Danske Regioners telt…