Lægerne, sygeplejerskerne – og alle os usynlige

Ude i samfundet – på gader og stræder – i storbyer og landsbyer – er vi de sundhedsfaglige medarbejdere, der er allermest synlige.
I det præhospitale beredskab, der tæller op mod 4000 kvinder og mænd, vækker vi opsigt, når vi kommer kørende i gule biler med blå blink, men i den offentlige COVID-19-debat er vi usynlige. Vi er i samme båd som en stor del af det samlede sundhedspersonale. En hel kæde af frontmedarbejdere i det danske sundhedsvæsen er i debatten og politikernes og myndighedernes bevidsthed tæt på fuldstændig usynlige.

Fremtidens Paramediciner, møder med SST

Efteråret og corona-pandemien er over vores samfund, men der er heldigvis også mange lyspunkter, og i DPHS har vi netop oplevet et af dem. Vi har været til høring hos Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, og programpunktet var ”Fremtidens paramedicineruddannelse”.
De øvrige indbudte var Danske professionshøjskoler, FOA, 3F, Dansk Erhverv og Danske Regioner.

#DPHS på folkemødet

Dansk Præhospital Selskab er inviteret til Folkemødet 2019 for at deltage i en debat om fremtidens præhospital. Danske Regioner med Region Nord og Sjælland som arrangør, har inviteret til en paneldebat i Danske Regioners telt…