Fremtidens Paramediciner, møder med SST

Efteråret og corona-pandemien er over vores samfund, men der er heldigvis også mange lyspunkter, og i DPHS har vi netop oplevet et af dem. Vi har været til høring hos Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, og programpunktet var ”Fremtidens paramedicineruddannelse”.
De øvrige indbudte var Danske professionshøjskoler, FOA, 3F, Dansk Erhverv og Danske Regioner.

#DPHS på folkemødet

Dansk Præhospital Selskab er inviteret til Folkemødet 2019 for at deltage i en debat om fremtidens præhospital. Danske Regioner med Region Nord og Sjælland som arrangør, har inviteret til en paneldebat i Danske Regioners telt…