Paramedicinere som supplement til akutlægebilerne

Når akutlægebiler i Region Midt ikke kan bemandes grundet mangel på speciallæger, så er det naturlige valg at anvende lægeassistenten som også er uddannet Paramediciner, på et en mands betjent køretøj som en akutbil. De skal ikke, som det sker nu, sendes hjem. En paramediciner er et højt specialiseret behandlingstilbud til borgerne når en akutlægebil ikke kan bemandes.

Lægerne, sygeplejerskerne – og alle os usynlige

Ude i samfundet – på gader og stræder – i storbyer og landsbyer – er vi de sundhedsfaglige medarbejdere, der er allermest synlige.
I det præhospitale beredskab, der tæller op mod 4000 kvinder og mænd, vækker vi opsigt, når vi kommer kørende i gule biler med blå blink, men i den offentlige COVID-19-debat er vi usynlige. Vi er i samme båd som en stor del af det samlede sundhedspersonale. En hel kæde af frontmedarbejdere i det danske sundhedsvæsen er i debatten og politikernes og myndighedernes bevidsthed tæt på fuldstændig usynlige.

Fremtidens Paramediciner, møder med SST

Efteråret og corona-pandemien er over vores samfund, men der er heldigvis også mange lyspunkter, og i DPHS har vi netop oplevet et af dem. Vi har været til høring hos Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, og programpunktet var ”Fremtidens paramedicineruddannelse”.
De øvrige indbudte var Danske professionshøjskoler, FOA, 3F, Dansk Erhverv og Danske Regioner.

#DPHS på folkemødet

Dansk Præhospital Selskab er inviteret til Folkemødet 2019 for at deltage i en debat om fremtidens præhospital. Danske Regioner med Region Nord og Sjælland som arrangør, har inviteret til en paneldebat i Danske Regioners telt…