Program for ordinær generalforsamling

Hermed programmet for dagen den 15. maj 2019 hvor DPHS afholder sin første ordinære generalforsamling.

Ønsket med denne første generalforsamling er at skabe indsigt i hvad DPHS er og ønsker at bidrage med. Vi ønsker at skabe en foreningen som repræsenterer medlemmernes ønsker og holdninger til udviklingen af vores fag inden for det sundhedsfaglige område.

Vi håber at denne dag bliver den første af mange gode vi kan arrangere i fremtiden, dage hvor vi lærer noget og hvor vi sammen bygger en stærk kultur om at udvikle en selvstændig og bære dygtige profession.

Husk du kan stadig nå at tilmelde dig generalforsamlingen, dog senest søndag d. 12/5-19 via mail på: dphs@danskpraehospitalselskab.dk     

Sted: Dokk 1. Hack Kampmanns plads 2. 8000 Århus

Tid: 12.00 – 16.00

Program for den 15. maj. 

12.00             Velkomst

12.30             Fagligt indlæg ved Martin Faurholdt Gude hvor emnet er Stroke. 

13.00             Kaffe pause

13.15             Ordinær generalforsamling. Se særskilt dagsorden

14.30             Pause

14.45             Fælles debat faciliteret af Morten Lindkvist, emnerne er:  Kompetencer, Regionale forskelle og uddannelse

15.50             Afslutning

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Dansk præhospital selskab.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Velkommen (Peder og Morten)
 4. Hvorfor DPHS (Peder og Morten)
 5. Godkendelse af vedtægter.
 6. Godkendelse af regnskab (Carsten torp)
 7. Vedtagelse af kontingent, der indstilles at kontingentet er kr. 240,-/år halv pris for elever kr. 120,-/år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem for Region Nord Lars Borup stiller op for en 2-årige periode.
 9. Valg af Bestyrelsesmedlem for Region Syd kandidat, ledig plads, vælges for en 2-årige periode.
  1. Jonna Bundesen stiller op. 
 10. Valg af bestyrelsesmedlem for Region H
  1. Peder Ersgaard stiller op til genvalg, Vælges for en 2-årige periode.
 11. Valg af kasserer 
  1. Carsten Torp ønsker stiller op til genvalg, vælges for en 2-årige periode. 
 12. Valg af 2 suppleanter ,i vælges for en 1-årige periode.
  1. Ingen kandidater for nuværende
 13. Ingen indkomne forslag
 14. Fremtidige opgaver for DPHS (Morten)
 15. Evt.

Skriv et svar