Åbent brev til DAFS

Til: DAFS – et nyt ambulancefagligt selskab udsprunget og støttet af FOA og 3F

Fra: Dansk Præhospital Selskab – et uvildigt, sundhedsfagligt selskab for alle ambulancereddere i Danmark

Da Dansk Præhospital Selskab (DPHS) blev stiftet i 2019, var selskabet resultatet af en fusion mellem Dansk Ambulance Råd, Dansk Paramedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin.
Der havde længe været arbejdet på et fælles fundament, og dét kom dengang i 2019 på plads, hvilket der var udbredt glæde over.
Årsagen var – og det er den stadig – at det er afgørende for vores udvikling som selvstændig profession, at vi har et stærkt, uafhængigt, sundhedsfagligt selskab, der udelukkende forholder sig til det sundhedsfaglige inden for ambulancefaget. 

Nu kan vi så på dafs.dk og sociale medier læse, at der om kort tid er stiftende generalforsamling i et nyt ambulancefagligt selskab: DAFS. Det fremgår af hjemmesiden, at der ”gennem længere tid har der været et stort ønske blandt fagforeningerne 3F og FOA” om at få oprettet det her selskab.
For at deltage i selskabets lanceringskonference skal man melde sig til via 3F, som sammen med FOA angiveligt støtter selskabet økonomisk ift. selve lanceringskonferencen, 10.000 kr. i startbeløb samt opkrævning af kontingent, og man skal være medlem af FOA eller 3F for at kunne stille op til bestyrelsen i selskabet.

Dermed er der altså ikke meget uafhængigt over DAFS, og vi henvender os derfor på fagets vegne for at spørge, om det virkelig er en god idé, at vi skal tilbage til de tilstande, der var før 2019, hvor vi ikke stod som en samlet sundhedsfaglig gruppe?
Hvor fx Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet kunne blive i tvivl om, hvem de skulle spørge?
Vi oplever i DPHS rent faktisk nu at blive taget med på råd som det uvildige, sundhedsfaglige selskab, vi er, og vi ser store fordele i, at vi netop er et helt uvildigt fagligt selskab. Alle de spørgsmål, vi stiller, er på fagets vegne, og vi synes, det er rigtig fint, at FOA, 3F og andre fagforeninger tager sig af løn- og overenskomstforhold. Til gengæld bliver vi i DPHS så hørt, når der er brug for stemmer, som taler på fagets vegne – om fagets udvikling, fremtidens paramedicineruddannelse osv. Det, synes vi, giver rigtig god mening ud fra det perspektiv, at det er vores fælles fag, der må være vores fælles sag.

Skriv et svar