DPHS er nu med i styregruppen for RKKP databasen

RKKP logo

Dansk Præhospital Selskab (DPHS), som er et uvildigt, sundhedsfagligt selskab, er blevet tilbudt og har sagt ja til at indtræde i styregruppen for Præhospitalsdatabasen med virkning fra 1. november 2022. 

RKKP databasen er Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, og Præhospitalsdatabasen har til formål at belyse kvaliteten af den præhospitale behandling i Danmark. Det sker ved løbende monitorering af de vigtigste parametre for den præhospitale indsats, som er kort tidsforbrug inden en professionel indsats, en professionel indsats af høj faglig standard og transporttid til relevant kvalificeret

modtagelse.

DPHS er inviteret med i styregruppen i basen, fordi formandskabet i RKKP ønsker, at der i styregruppen deltager en bred sammensætning af personer med faglig indsigt og involvering i databasens arbejdsområde.

Det gør, at DPHS nu får indflydelse på kvaliteten af den præhospitale behandling, som foretages i Danmark og indflydelse på, hvilke kvalitetsindikatorer, der skal arbejdes med nu og i fremtiden.

I bestyrelsen i DPHS er der stor tilfredshed med, at det netop er Dansk Præhospital Selskab, som er vist denne tillid og inviteret ind i dette vigtige præhospitale arbejde.

– Vi er netop meget interesserede i, at der også er en faglig repræsentation af det personale, som er helt ude i frontlinjen hos patienterne, så det perspektiv også er til stede i styregruppen for Præhospitalsdatabasen, siger formand for DPHS, Lars Borup.

Se Præhospitalsdatabasen årsrapporten for 2021 her

Skriv et svar