DPHS er medskaber af tværfaglig guideline for børneparathed i DK

Projekt Børneparat har sat gang i en proces, der kan munde ud i en dansk konsensusstatement for børneparathed i akutte afdelinger og akutberedskaber, og DPHS er som uvildigt, sundhedsfagligt selskab blevet inviteret med i arbejdet. Konkret skal vi samles med DASAIM, DPS, DASEM og DAENA omkring en tværfaglig guideline for børneparathed i Danmark. Målet er at udstikke fælles retningslinjer for god organisation af akut børnebehandling i de enkelte afdelinger, dvs. akutmodtagelser, akutklinikker, traumecentre, akutberedskaber osv. Det handler altså ikke om fagpolitik, visitation eller konkrete faglige vejledninger, men om at definere en standard for, hvad en afdeling skal have på plads for at være børneparat. 

Processen har udgangspunkt i, at når børn kommer til skade eller rammes af akut livstruende sygdom, bliver de behandlet på akutklinikker, akutmodtagelser og traumecentre, hvor man både behandler både børn og voksne. Det gælder både præhospitalt, og når barnet indbringes til en akutklinik, skadestue, akutmodtagelse, akutafdeling eller et traumecenter.

Her udgør børn under 18 år typisk 10-20 procent af patienterne. Det betyder, at indretningen som udgangspunkt er til voksne, og det samme gælder udstyret samt personalets rutiner. Børneparat arbejder for at sikre høj kvalitet i den akutte børnebehandling og har udgangspunkt i Rigshospitalets TraumeCenter, men henvender sig til alle akutte behandlingsfaciliteter. Børneparats resultater og ideer skal således kunne komme alle børn til gode, uanset hvor de behandles. 

Der er i løbet af 2022 afholdt en del møder, hvor vi udvikler på projektet sammen med de andre faglige selskaber og møderækken fortsætter ind i 2023. Vi kommer allerede til på næste generalforsamling, at give en kort information om projektet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag den 31. maj. 2023, hvor vi afholder GF i Aarhus. 

På vegne af bestyrelsen
Peder Ersgaard og Lars Borup

Skriv et svar