Fælles høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionen

sundhedsstrukturkommissionen

Er du medlem af Dansk Præhospital Selskab så gør din stemme gældende her

(Er du endnu ikke medlem så frygt ikke – du kan nemt tilmelde dig her til reduceret pris resten af året.)

Dansk Præhospital Selskab arbejder på et høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionen. Kommissionen er nedsat for at komme med løsningsforslag til sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer, som i fremtiden forventes at tiltage yderligere. Dette omfatter emner som den demografiske udvikling i Danmark, mangel på sundhedsfagligt personale og de regionale forskelle i sundhedstilbud.

Det præhospitale område er en del af kommissionens opgave, og derfor ser vi det som en oplagt mulighed for DPHS at bidrage med vores vision for fremtidens præhospitale system. Vi ønsker at inddrage vores medlemmers idéer, tanker og forslag til, hvordan vi kan løse de nævnte udfordringer og effektivisere vores arbejde. 

Selvom bestyrelsen i DPHS allerede har udviklet egne idéer og forslag, vil vi gerne  inkludere jeres input i vores endelige høringssvar.

Processen vil se sådan ud:

Vi glæder os til at høre jeres kreative idéer og forslag samt til at involvere vores medlemmer i denne vigtige proces. Vær opmærksom på, vi ikke kan garantere, at alle idéer og forslag bliver inkluderet i det endelige høringssvar.

På vegne af bestyrelsen

Arne Jensen

Bestyrelsesmedlem Region Midt

Skriv et svar