Børneparathed i Danmark – tværfaglig, national vejledning

Børneparat logo

Kære medlemmer

Vi sender jer her den endelige version af den nationale vejledning for præ- og inhospital børneparathed i Danmark

Det er en organisatorisk vejledning, der sigter mod at styrke kvaliteten af akut børnebehandling på steder, hvor man behandler både børn, unge og voksne.  Vejledningen handler om, hvordan man i det enkelte præhospitale akutberedskab og i den enkelte akutmodtagelse, akutafdeling og traumecenter sikrer, at man har det rette udstyr, de rette kompetencer, vejledninger, samarbejdsaftaler og meget andet til at kunne sikre alle børn og unge en god akutbehandling. 

Vejledningen er skrevet af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af følgende faglige selskaber og organisationer: 

  • Projekt Børneparat
  • Dansk Præhospital Selskab
  • Dansk Pædiatrisk Selskab, Akut- og Intensivudvalget
  • Dansk Selskab for Akutmedicin
  • Fagligt Selskab for Akutsygepleje
  • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Børneanæstesi- og -intensivudvalget samt Præhospital- og akutmedicinsk udvalg

Vejledningen er desuden høringsgodkendt i Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med børn og unge.

Vi håber, I vil hjælpe til med at gøre vejledningen tilgængelig på jeres website og skabe opmærksomhed om den på sociale medier, til årsmøder og andre fora. 

Vejledningen vil blive revideret efter ca fem år. Tilbagemeldinger og forslag til forbedringer modtages med glæde. 

På vegne af arbejdsgruppen
Med venlig hilsen
Peder Ersgaard og Lars Borup 

Skriv et svar