Fremtidens Paramediciner, møder med SST


Efteråret og corona-pandemien er over vores samfund, men der er heldigvis også mange lyspunkter, og i DPHS har vi netop oplevet et af dem. Vi har været til høring hos Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen, og programpunktet var ”Fremtidens paramedicineruddannelse”. 
De øvrige indbudte var Danske professionshøjskoler, FOA, 3F, Dansk Erhverv og Danske Regioner.


For vores unge selskab var det en stor anerkendelse at være med ved bordet. 
Det er en anerkendelse af, at vi er et uafhængigt præhospitalt selskab, og vi oplever tilmed, at Sundhedsstyrelsen anerkender og ser rigtig gode perspektiver i det, som vi i DPHS anbefaler i forhold til fremtidens paramedicineruddannelse. 
Danske Regioner, som jo er den instans, der skal bruge fremtidens paramedicinere, er i sin indstilling om at etablere en professionsbachelor i paramedicin tilmed helt på linje med os. 

Debatten i Sundhedsstyrelsen var god, og det at vi var med til høringen, skabte en god ligevægt i argumentationen for og imod de foreslåede ændringer af uddannelsen. 
Vi synes, vi vandt gehør for, at det er afgørende, at fremtidens paramedicineruddannelse skal leve op til fremtidens krav. 
Vi argumenterede for, at det præhospitale arbejde i dag er meget mere end kørsel og blå blink, og at vi derfor gerne ser, at fremtidens paramedicineruddannelse bliver en sundhedsfaglig uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Vi sammenligner os som paramedicinere i dag med andre sundhedsprofessionelle, og deres uddannelser ligger i det ordinære uddannelsessystem, ligesom det er tilfældet i bl.a. Norge, Finland og England. Her har man som bekendt allerede etableret paramedicineruddannelsen på bachelorniveau.

At vores uddannelse i øjeblikket ligger udenfor det ordinære uddannelsessystem gør det svært for os at komme videre, hvis vi af lyst eller nød ønsker at skifte til et andet arbejdsfelt i sundhedsvæsenet eller ønsker at videreuddanne os. Den problematik løses, hvis paramedicineruddannelsen kommer på bachelorniveau, og vi oplever, at man i Sundhedsstyrelsen har stor interesse i, at fremtidens paramedicineruddannelse ikke er en blindgyde.

Styrelsen har gennem længere tid arbejdet med anbefalinger til hele fremtidens akutsektor, og ændringen af paramedicineruddannelsen er den sidste anbefaling, der skal på plads, inden en samlet anbefaling sendes fra Sundhedsstyrelsen til ministeriet. Vi er meget fortrøstningsfulde, men har selvfølgelig også stor respekt for, at alle skal høres, og vi arbejder i DPHS aktivt videre. Vi håber og tror på en afklaring inden udgangen af 2020 og har naturligvis tilkendegivet, at vi også er interesserede i at være med til at præge fremtidens paramedicineruddannelse.

Spred gerne budskabet, så din kollega også får lyst til at blive medlem af DPHS. Det er vigtigt, at vores stemme står på så stærkt et fundament som muligt.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab 

Morten Lindkvist og Lars Borup

Skriv et svar