Tak til en pioner i det præhospitale

Kære Poul Anders Hansen

Det er kommet os i Dansk Præhospital selskab (DPHS) for øre at du efter mange gode år i det præhospitale har valgt at gå på pension. Vi vil først og fremmest ønske dig et stort tillykke med din nye titel og håber du kommer til at nyde tiden, det har du om nogen fortjent.

Vi vil benytte lejligheden til at takke dig for det store arbejde du har lagt i det præhospitale fag helt tilbage fra 1995 hvor du var med til at implementere lægebilen i Region Nord. Du har været med til at indføre nødbehandleruddannelse til brandfolk, katastrofemedicinskkursus i Region Nord og ikke mindst ambulancebehandler-og paramedicineruddannelserne.  

Du har på mange områder været innovativ i udviklingen af ambulancetjenestens personale, ikke bare i Region Nordjylland men i hele landet. Din store tillid til personalet har betydet du har været en foregangsmand for uddelegering af nye kompetencer og har stået i spidsen for videreuddannelse af personalet, så de opnåede de nødvendige færdigheder til gavn for patienterne, hvilket i manges øjne har gjort Region Nord til en frontløber i det præhospitale.

Det er ikke kun i Region Nord du har gjort en stor indsats hvad angår uddannelse. Der er ingen tvivl om dit arrangement og din store indsats i Danske Regioner har været med til at rykke det præhospitale til hvad det er i dag. 

Vi i DPHS er også meget taknemlige for den indsat du har ydet. Vi er glade for det gode samarbejde vi har haft gennem tiden, ikke mindst vedr. ønsket om en ny forbedret paramedicineruddannelse på professionsbachelor niveau. Vi vil forsætte det gode arbejde og ser frem til samarbejdet med din afløser.

Vi ønsker dig held og lykke fremover og håber du vil nyde dit velfortjente otium.

På vegne af DPHS-bestyrelsen

Peder Ersgaard & Morten Lindkvist

Skriv et svar