Generalforsamling i Dansk PræHospital Selskab (DPHS) 2023

Indbydelse til generalforsamling

Du inviteres hermed til generalforsamling i Dansk Præhospital Selskab den 31/5 kl. 14:00 på DOKK1 i Aarhus.

Vanen tro har vi inviteret nogle foredragsholdere til at komme og dele deres viden.

I år er der temaet “Paramediciner, hvad kan jeg så?”

Vi har samlet nogle af Danmarks mest fremsynede Paramedicinere, til at fortælle om hvad de gør for, at uddanne sig efter deres Paramedicineruddannelse.

Efter generalforsamlingen tager vi ud og spiser på Capo i Ny Munkegade (delvis egenbetaling).

Program

  • 14:00 Velkomst og formandens beretning
  • 14.15 DPHS, hvad laver vi?
  • 14:45 Pause
  • 15:00 Nu er jeg Paramediciner, hvilke muligheder har jeg så?
  • 15:15 Future Paramedics – Thomas Lynge
  • 15:40 Den danske mulighed – Arne Sylvester
  • 16:00 Kandidat vejen i Danmark – Carsten Meilandt
  • 16:20 Generalforsamling
  • 17:00 Afgang til Capo

Pris: gratis for medlemmer til generalforsamlingen
For ikke medlemmer er prisen indmeldelse i DPHS, som kan ske i døren.

Tilmelding: skriv til sup2@danskpraehospitalselskab.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse om du deltager i det sociale arrangement på Capo efter generalforsamlingen.

Skriv et svar