Velkommen

Dansk Præhospital Selskab, forkortet DPHS, er resultatet af en fusion mellem Dansk Ambulance Råd, Dansk Paramedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Vi har gennem et år arbejdet på et fælles fundament, som nu er på plads. Det er afgørende for vores udvikling, som en selvstændig profession, at vi har et stærkt uafhængigt sundhedsfagligt selskab og det vil vi nu arbejde for under navnet Dansk Præhospital Selskab. Vi forholder os udelukkende til det sundhedsfaglige inde for ambulancefaget. Vi glæder os til den kommende tid og vi vil arbejde stenhårdt for at blive hørt, samt at få indflydelse på vores udvikling og daglige sundhedsfaglige indsats. Find os på facebook eller her på siden.

Bestyrelsen af Dansk Præhospital Selskab

Skriv et svar