Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

Dansk Præhospital Selskab anbefaler i et opslag den 3. september 2019, at den kommende revision af paramedicineruddannelsen fører til en uddannelse på professionsbachelor- niveau. Men hvorfor gør vi egentlig det?

En af hovedårsagerne er, at vores ansvar som paramedicinere løbende bliver udvidet. Derfor er vi som faggruppe nødt til at sikre, at vi både nu og i fremtiden står på det rette fundament.

Mere end transport

I mange år har vores uddannelse været erhvervsfaglig og haft sit udspring i transportfaget, men i dag er det præhospitale arbejde meget mere end kørsel og blå blink. Derfor ser vi meget gerne, at fremtidens paramedicineruddannelse bliver en sundhedsfaglig uddannelse, der kommer til at ligge i det ordinære uddannelsessystem. Vi sammenligner os som paramedicinere i dag med andre sundhedsprofessionelle, og deres uddannelser ligger i det ordinære uddannelsessystem, ligesom det er tilfældet i bl.a. Norge, Finland og England. Her har man også allerede været fremsynede og etableret paramedicineruddannelsen på bachelorniveau.

Større krav til kompetencer

Virkeligheden i Danmark er, at der de senere år er blevet markant færre akutmodtagelser. Samtidig bliver befolkningen i stort set alle kommuner ældre, og der ses mere og mere komplekse sygdomsbilleder – alt sammen noget, der stiller større og større krav til uddannelse og kompetencer på det præhospitale fagområde, og udviklingen går stærkt. Der sker mere og mere opgaveglidning fra læge til paramediciner, og vi får flere selvstændige opgaver, som forudsætter en specialiseret sundhedsfaglig viden.

Praksis, teori og forskning

En bachelor åbner op for at få en uddannelseslængde og en dybde, der gør, at faget kan sikres og udvikles mange år frem i tiden. Der kan lægges 50% praktik ind i en professionsbacheloruddannelse, og derfor ser vi heller ingen risiko for, at uddannelsen bliver for akademisk. En professionsbachelor indeholder netop de elementer, som vi søger i en revidering af faget: En mellemlang videregående uddannelse, der kombinerer de praktiske aspekter af et fag og samtidig er dybdegående nok i fagets teori, som skal kunne danne grobund for et forskningsmiljø. Et forskningsmiljø der vel at mærke er båret frem af præhospitale fagpersoner.

At skifte spor

At vores uddannelse i øjeblikket ligger udenfor det ordinære uddannelsessystem er på flere måder en ulempe. Det gør det svært for os at komme videre, hvis vi af lyst eller nød ønsker at skifte til et andet arbejdsfelt i sundhedsvæsenet eller ønsker at videreuddanne os til fx master eller kandidat. Den problematik løses imidlertid, hvis paramedicineruddannelsen kommer på bachelorniveau. Så kan vi nemmere skifte arbejds- eller uddannelsesspor.

Adgangskrav og sparring

I forhold til en professionsbacheloruddannelse skal vi forholde os til, at helt unge i teorien vil kunne søge ind på paramedicineruddannelsen og uden den store rutine kunne komme til at stå med behandlingsansvaret i en meget ung alder. Det mener vi dog, at der forholdsvist enkelt kan tages højde for på flere måder. Fx ved at indføre adgangskrav i form af minimumsalder, krav om kørekort og fysisk/psykisk egnethed, og man kan desuden efter endt uddannelse stille krav om et antal måneders/års sparring med en ældre kollega, inden man kommer til at stå med behandlingssansvaret alene. For at få sin autorisation og dermed ret til selvstændigt at virke kan det, vi kender fra lægefaget som KBU, evt. også indføres som et krav. På den måde kan man sagtens blive en rigtig dygtig praktiker med et solidt teoretisk fundament. Der er rundt omkring på sygehusene heller ingen højtspecialiserede kirurger, der var praktikere først…

Hvis man selv ønsker det

Vi mener naturligvis, at der i en periode skal være en overgangsordning mellem den gamle erhvervsuddannelse og den nye bacheloruddannelse. Desuden skal paramedicinere, som allerede er uddannede efter den gamle uddannelse, selvfølgelig uændret og fortsat kunne arbejde som paramedicinere, og de skal have mulighed for at tage en suppleringsuddannelse, så de kan opnå et bachelorniveau, hvis de vel at mærke selv ønsker det.

Der skal på samme måde beskrives en overgangsuddannelse for ambulancebehandlere, som er uddannede ambulancebehandlere efter den gamle uddannelse.

På vegne af bestyrelsen, i Dansk Præhospital Selskab Morten Lindkvist og Lars Borup

Download som pdf her.

Pressemedelse-DPHS-vedr.-Paramedicineruddannelsen

Skriv et svar