Bornholm

Det er en spændende tid at arbejde med DPHS, der er travlt, mange henvendelser og vi er super glade for jeres støtte. 

I dag har vi været i kontakt med TV2, der ønskede at høre om vores vinkel på fremtiden for en akutbil på Bornholm. Vi håber at vi og vores synspunkt bliver fremstillet korrekt. Se med i nyhederne i aften. 

Se med i nyhederne i aften på tv2 bornholm.

Grundliggende er vores holdning, at ambulanceredderne er de præhospitale eksperter, og derfor ser vi et stort potentiale i en akutbil på Bornholm. En akutbil bemandet med specieluddannede paramedicinere, som har fået yderligere uddannelse og kompetencer, kan bistå det i forvejen gode arbejde, der ydes af primær ambulancen. Der er gode erfaringer fra Region Nordjylland og Region Sjælland. Det er væsentligt at disse folk eksponeres for relevante opgaver, så deres kompetencer benyttes og udvikles. Derfor kræver det en mindre gruppe, som vedligeholdes og hvis kompetencer kvalitetsikres. 

Det er en politisk beslutning hvordan denne bil skal bemandes, og om der ønskes et setup med en eller to personer. 

Vi mener, der bør ses på hvilket behov der er i området, og hvilke kompetencer der er relevante, og ud fra dette bør der besluttes, hvordan akutbilen skal bemandes. Behovet bør klarlægges ved, at der gennemgås statistik for kørte ture og benyttede kompetencer. Dernæst kan man lave den økonomiske prioritering. 

DPHS er sikre på, at hvis behovet ligger inden for de kompetencer specieluddannede paramedicinere har eller kan uddannes i, så vil de kunne løfte en sådan opgave på et højt fagligt niveau til gavn for patienterne. 

DPHS

Læs artiklen på TV2 bornholm hvor DPHS udtaler sig om en ekstra akutbil på bornholm.

Skriv et svar