Fakta om genoplivning og fremtidens præhospitaler

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler til Avisen Danmark1, at der er dobbelt så stor sandsynlighed for at overleve et hjertestop i Region Midtjylland i forhold til Region Sjælland. 

Det glæder Dansk Præhospital Selskab (DPHS) at Region Sjælland ved regionsrådsformand Heino Knudsen og Lægelig chef Ole Mazur Henriksen2, hurtigt og tydeligt går ud med en forklaring, som er til at forstå for alle danskere – sundhedsprofessionel eller lægmand.  

Når lovgivning og anbefalinger slører de data som indsamles, fordi de indsamles på en måde som ikke passer til det nuværende setup, så har specielt dem som laver lovgivningen en forpligtigelse til at sikre sig at tallene viser den reelle virkelighed. Alle der benytter sig af data skal formidle dem med indsigt.  

DPHS ønsker at alle borgere får den bedst mulige behandling ud fra de muligheder, der stilles til rådighed. Derfor bør informationerne der kommer ud også vise et fair billede, af det arbejde der udføres. Når data viser så stor en afvigelse uanset emne, så er der ofte flere faktorer som spiller ind. Afvigelser som disse bør altid lede til flere spørgsmål og en nærmere tolkning for at sikre at budskabet ikke er farvet, som i det her tilfælde af regionale forskelle.   

Det klæder ikke debatten for et godt fremtidigt sundhedsvæsen at benytte statistik uden at forholde sig kritisk til indholdet. I det her tilfælde udstiller udtalelserne en faggruppe og en region som gør en stor indsats.  

DPHS er klar over vi er gået ind i et valgår, og at der dermed vil komme en politisk debat såvel nationalt som regionalt. DPHS vil opfordre til en saglig debat, hvor tal der analyseres forkert ikke benyttes til at fremme ideer eller mål.  

Samme forvirring gør sig også gældende vedr. regeringens oplæg til reform af sundhedsvæsnet. Mange vil mene at en ensretning af de 5 præhospitaler vil sikre en bedre hjælp til borgeren. Det kan ingen vide, men hvad vi allerede ved nu, er at gennem de 5 præhospitaler i de 5 regioner har der været stor udvikling og innovation grundet forskellighed, forskning og politik. Alle skal de leve op til de lovbestemte krav, men den individuelle løsningsmodel har været stor grobund for spændende tiltag og udvikling til gavn for patienterne.  

DPHS har ikke en holdning til om der skal være 5 regionsråd eller ej, men vi har en holdning til, at et fælles præhospital for hele Danmark, ikke er gavnligt for borgeren. Et så stort organ med så store variationer i geografi og demografi, vil blive tungere at manøvrere i, og dermed er der en stor risiko for at lokale projekter og innovation kan blive alt for tung.  

Mange regionale præhospitale ideer og projekter har nu spredt sig til andre regioner efter gode resultater i forsøgsperioder. Derfor mener vi i DPHS at man skal bevare de 5 præhospitaler, som løser deres opgaver rigtig godt i dag. De lever op til de servicemål der er minimumskrav, og de udvider tilmed ekstraordinært deres service med innovation som en del af løsningen.  

1. https://amtsavisen.dk/danmark/Sundhedsminister-Folketinget-skal-staa-paa-maal-for-ambulancerne/artikel/423979 

2. https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Sundhedsminister-bruger-forkerte-tal-om-hjertestop.aspx 

Skriv et svar