Dansk Præhospital Selskabs anbefaling til fremtidens paramedicineruddannelse

Kravene til fremtidens behandling præhospitalt, stiller store krav til fremtidens præhospitale uddannelser. I takt med at befolkningen bliver ældre, ses mere komplekse sygdomsbilleder og der stilles stadig højere krav til visitation og behandling i eget hjem. Derfor har bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dag, på bestyrelsesmøde, diskuteret i hvilket regi fremtidens paramedicineruddannelse bør ligge.

Det er for bestyrelsen vigtigt at uddannelsen til paramediciner er forankret i en sundhedsfagliguddannelse og gerne på et så højt niveau som muligt. Norge, Finland, England, Australien, USA og mange andre lande som vi ofte sammenligner os med, har indført en mere sundhedsfagligt orienteret uddannelse på bachelorniveau eller derover. I takt med at forventningerne til behandlingen stiger bør uddannelsesniveauet ligeledes følge med. Det er afgørende at vi udvikler en kultur hvor vi som præhospital faggruppe uddannes i forskning og udvikling inden for eget fag. 

Derfor anbefaler Dansk Præhospital Selskab at, den kommende revision af Paramedicineruddannelsen fører til en uddannelse på professionsbachelor niveau. 

Anbefalingen vedrører den kommende uddannelse og dermed de kommende paramedicinere. I lighed med de andre lande bør allerede uddannede paramedicinere tilbydes en mulighed for opkvalificering til bachelor niveau men, det bør ikke være et krav som alle skal følge. 

Skriv et svar