DPHS året der gik 2019

Kære Alle.

Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer. 

”Dansk præhospitale selskab” bliver til:

Året startede der hvor det hele også begyndte for DPHS, nemlig med fusionen af de tre selskaber ”Dansk Ambulance råd (DAR)”, ” Dansk paramediciner selskab (DPMS)” og ”Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP)”.  Vi fik lavet rammerne for DPHS samt skrevet vores visioner for den nye uddannelse, mere omkring dette senere.

Generalforsamlingen:

I Maj afholdt vi vores første ordinære generalforsamling, i Århus i DOKK 1, hvilket blev en stor succes. Vi er glade for den store opbakning vi fik og for at se alle jer der valgte at deltage. Generalforsamlingen var planlagt med et fagligt oplæg omkring Stroke af læge Martin Faurholdt Gude, herefter et debatoplæg om uddannelse og kompetencer. Her fik vi både ny viden, og hørt hvad de fremmødte mente om vores kompetencer og de regionelle forskelle. Vi havde desuden en debat om hvilken form for uddannelse man godt kunne tænke sig, og dette har ligget til grund for vores visioner for uddannelsen. Tilslut lykkedes det at få samlet en hel bestyrelse, hvilket har været fantastisk for arbejdet i bestyrelsen og for fremtiden af selskabet. 

Det blev en dag vi, i bestyrelsen, mindes med glæde, og vi planlægger at afholde generalforsamlingen i 2020 på samme måde. Denne gang bliver i Roskilde, mere om dette i 2020.

Samarbejde med andre forbund og uddannelsessteder:

Vi har skrevet ud til uddannelsesinstitutionerne om et muligt samarbejde. Vi er i skrivende stund stadigvæk i kontakt med dem omkring dette, og ser meget frem imod hvad det kan blive til.

Der har været en henvendelse til os om at deltage i en arbejdsgruppe for pm-uddannelsen, og samtidigt har Morten og Lars været til møde i sundhedsstyrelsen vedrørende samme uddannelse. Et vigtigt element for DPHS, som også har været med til at vi er blevet høringsberettigede i sundhedsfaglige emner, som har med det præhospitale og akutmedicinsk område at gøre.

Vi har også fået en plads i NAEMT Education Denmark-bestyrelsen, som blandt andet udbyder bogstavskurser som AMLS, PHTLS og TECC. Kurser som mange af jer allerede har stiftet bekendtskab med.

Folkemødet på Bornholm:

DPHS blev, af Danske Regioner, inviteret med til folkemødet på Bornholm for at deltage i en debat om ”Ambulancen – meget mere end kørsel og blå blink”, her deltog Morten Lindkvist. 

Der blev debatteret omkring nogle af de udfordringer der kan vente os i fremtiden, og hvilke vi som faggruppe kan være med til at løse. I kan læse meget mere omkring debatten på DPHSs hjemmeside.

Høringssvar:

Som tidligere beskrevet, er vi blevet hørringsberettigede af sundhedsstyrelsen i emner der har med det akutte og præhospitale område at gøre. Det er allerede blevet til en del anbefalinger, blandt andet til den nationale kliniske retningslinjer for ”iltbehandling til den akut syge patient” som lige er blevet lanceret. I arbejdet med retningslinjer omkring ”Afslutning af den døde patient” var vi også med, og gav vores bud på hvordan vi mener man kan håndtere dette. Inden året er omme, skal vi aflevere vores anbefalinger for ”en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skader”.

Brev til sundheds- og ældre-ministeren:

Vi fik i 2019 en ny regering, og hermed også den nye sundhedsminister, Magnus Heunicke. Vi valgte at sende en mail hvor vi oplyste omkring hvad vi i DPHS laver- og står for-, og den udvikling ambulancetjenesten har stået overfor de seneste år. Vi oplyste om vigtigheden af at bruge kompetencerne på bedst mulige måde, og til slut tilbød vi at stå til rådighed med rådgivning og sparring.

Vi fik et meget positivt svar tilbage og ministeren takkede ja til, ved lejlighed, at benytte vores tilbud om rådgivning og sparring. Det er et svar vi er meget tilfredse med, og vi vil, med glæde og forventning, se frem imod dette.

Professions Bachelor:

Vi har i DPHS valgt at støtte op omkring en anbefaling af en ny Paramediciner uddannelse på professions bachelor, idet vi mener det vil styrke vores fag. Det skal være tydeligt at vi er langt mere end bare et transporthold, og der stilles større og større krav til vores kompetencer. Ved en professions bachelor vil det, ligesom i dag, være muligt at veksle mellem praksis og teori og det åbner desuden op for flere muligheder for forskning, samarbejde på tværs og udvikling til andre sundshedsfaglige veje. Vi mener at man forsat fra ”entreprenørerne” og ”Regionernes” side, kan have adgangskrav forud for en ansættelse, som vi kender det i dag. Dette kan du læse mere om på vores hjemmeside.

Sidst, men ikke mindst, vil vi bruge denne lejlighed til at ønske jer, og jeres familier, en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem imod 2020, og håber at vi i DPHS kan være med helt fremme hvor det gælder, hvor der er indflydelse og muligheder for at påvirke vores fag. Vi vil gøre vores bedste for at repræsentere vores medlemmer. 

Vi, i bestyrelsen, håber I får nogle hyggelige dage hen over jul og nytår. Både de af jer der holder dagene i familiens skød, og jer der holder skansen på job. Pas rigtig godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

På DPHS-bestyrelsens vegne 

Peder Ersgaard

Skriv et svar