Invitation til generalforsamling i Dansk Præhospital selskab – DPHS

Onsdag d. 15/5-19 kl.12.00

Det er med en meget stor glæde, at vi nu kan invitere til vores første generalforsamling, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad det er vi arbejder for i foreningen. Der vil blive budt på faglige indlæg samt en afsluttende debat. 

Det faglige indlæg og emnerne til debatoplæg vil blive offentliggjort på facebook og vores hjemmeside senest d. 10/5-19.

Det er gratis for medlemmer at deltage i arrangementet og generalforsamlingen.

For dem der ikke er medlem, er der mulighed for at blive medlem af DPHS ved indgangen, og på den måde deltage i arrangementet.

Du kan deltage i generalforsamlingen ved at tilmelde dig senest søndag d. 12/5-19 via mail på: dphs@danskpraehospitalselskab.dk     

Sted: Dokk 1. Hack Kampmanns plads 2. 8000 Århus

Tid: 12.00 – 16.00

Dagsorden: vil blive lagt op på vores hjemmeside www.danskpraehospitalselskab.dk og vores facebookside, så hold godt øje med siderne.

Husk dette er en mulighed for at støtte op omkring et fælles sundhedsfagligt talerør for alle ambulancereddere i Danmark.

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt på dagen.

Venlig hilsen bestyrelsen,

Lars, Svend, Ken, Carsten, Morten og Peder

PS: Her er en PDF som kan downloades, printes og ligges på din station. Klik her.

Skriv et svar