Paramedicinere som supplement til akutlægebilerne

TvMidtVest og Dagbladet Holstebro/Struer har den seneste tid vist indslag og skrevet om, at der er problemer med at få speciallæger nok til at bemande akutlægebilerne i Ringkøbing, Holstebro og Lemvig. Årsagerne kan være mange. Efterslæb efter Covid19 pandemien, stort pres på hospitalerne og/eller en stigende mangel på speciallæger. Det faktum at Region Midt har 10 akutlægebiler der skal bemandes, udover AMK og Akutlægehelikopterne spiller naturligvis også en rolle i en tid hvor manglen på speciellæger i anæstesi er forsat stigende. De yngre læger vil naturligvis gerne holde fridage og ferie med familien, og mange af dem lægger i forvejen ekstra timer på sygehusene i en i forvejen presset hverdag.

En akutlægebil er altid bemandet med en akutlæge og en lægeassistent. I de fleste tilfælde er lægeassistenten uddannet Paramediciner, en uddannelse som også kan bruges til at bemande et en mands betjent køretøj, det som er kendt som en akutbil. Derfor undrer det Dansk Præhospitalt Selskab, at Region Midt vælger at sende paramedicinere hjem fra de vagter, hvor det ikke er muligt at skaffe læger til akutlægebilen. Paramedicineren vil i mange tilfælde kunne hjælpe borgerne i det vestjyske indtil ambulancen ankommer, eller i samarbejde med ambulancen som et supplement indtil en anden akutlægebil kan nå frem. Ud over at det kan virke som spild af ressourcer, der muligvis kunne komme borgerne i det vestjyske til gode, så er det til stor frustration for den enkelte paramediciner, som i stedet for at være til stede for borgerne, sine kolleger og det øvrige beredskab, bliver sendt hjem når det ikke er muligt at skaffe en akutlæge. Det står i kontrast til Region Midts målsætning om at uddanne et stort antal paramediciner.

Det er vigtigt at forstå at paramedicineren ikke kan tilbyde den samme specialiserede behandling som en akutlægebil, behandlingstilbud som i enkelte tilfælde kan være afgørende. Paramedicineren kan dog tilbyde højt specialiseret akutbehandling og i de nævnte eksempler taler man ikke om at erstatte Akutlægen, men sikre et godt tilbud til borgerne, når det ikke er muligt at bemande akutlægebilerne med en akutlæge. Dansk Præhospital Selskab mener, at en veluddannet Paramediciner med minimum 8 års kombineret uddannelse og erfaring, må være et meget bedre tilbud til akut syge borgere end den valgte løsning, hvor der hverken sendes Akutlæge og lægeassistent eller en paramediciner som støtte til ambulancen.

I Region Nord, Region Syd og Region Sjælland har de mange års erfaring med at anvende paramedicinerens ekstra kompetencer indenfor bla. avanceret hjertestopbehandling, livstruende allergiske reaktioner, behandling af livstruende hjertearrytmier, behandling af traumepatienter med pågående blødning og flere andre alvorlige tilstande. Ved alle livstruende tilstande vil den vigtigste hjælp ofte være et ekstra sæt hænder til behandlingen, som supplement til ambulancen. I de tre nævnte regioner bliver paramedicinerne brugt til bemanding af akutbiler, som supplement til akutlægebilerne.

Dansk Præhospital Selskab undrer sig over denne beslutning og mener det er ærgerligt ikke at udnytte disse kompetencer til at hjælpe borgerne, i de tilfælde hvor akutlægebilen ikke kan bemandes. Paramedicineren er uddannet til og eksamineret i at arbejde selvstændigt, og til i nogle tilfælde, at stå alene indtil ambulancen ankommer. Region Midt vil hurtigt kunne omstille deres setup og sikre at en lille gruppe af deres paramedicinere, vil kunne hjælpe i tilfælde, hvor akutlægebilen er ude af drift. På den måde vil borgerne i Vestjylland stadigvæk være garanteret hurtig og avanceret behandling. 

Jonas Govaerts, Bestyrelsesmedlem for Region Midt og Morten Lindkvist, Talsperson

Dansk Præhospital Selskab.

Skriv et svar