DPHS året der gik 2019

Kære Alle. Nu lakker 2019 mod sin ende, og Dansk Præhospital Selskabs (DPHS) første år afsluttes. Med stolthed kigger DPHS tilbage på et 2019, som var fyldt med en masse spændende udfordringer.  ”Dansk præhospitale selskab”…

Hvorfor anbefaler vi, som vi gør?

I en fremtid med fokus på udvikling af alle dele af sundhedsvæsnet, kræver det at alle er parat til at udvikle og uddanne sig til gavn for patienterne. Vi i Dansk præhospital selskab mener at i ambulanceredder faget skal træde ind i det sundhedsfagelige uddannelses system og gerne med en professions bachelor eller højere. Hvorfor vi gør det kan du læse mere om her.

Velkommen

Dansk Præhospital Selskab, forkortet DPHS, er resultatet af en fusion mellem Dansk Ambulance Råd, Dansk Paramedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin. Vi har gennem et år arbejdet på et fælles fundament, som…